Uzol

Uzol

Priateľstvo je zlatá niť !.. častokrát sa pretrhne ale uzol zostane! =,(